Usporiadateľ súťaže: HEVI DUBI, s.r.o., Bezekova 25A, IČO: 48166791, Okresný súd v Bratislave, oddiel: Sro, vložka číslo: 104662/B

Názov súťaže: ZASPIEVAJ SI S HVIEZDAMI VIANOČNÝ HIT

Miesto priebehu súťaže: Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky www.hevidubi.sk (ďalej len “miesto konania súťaže”).

Organizátor súťaže: HEVI DUBI, s.r.o.

Spracovateľ osobných údajov: HEVI DUBI, s.r.o.

Trvanie súťaže: Súťaž prebehne 13.12.2019 – 6.1.2020

Podmienky účasti v súťaži: Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len “súťažiaci”).

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťaza a výhercov: Usporiadateľ zverejní súťažný status na www.hevidubi.sk

Do  súťaže sa súťažiaci zaradí automaticky usporiadateľom, po zaslaní audio alebo video súboru na hevidubi@gmail.com, alebo na Facebook stránku HEVI DUBI. Hlavná výhra pre absolútneho víťaza, ktorého vyberie porota je deň nahrávania v profesionálnom hudobnom štúdiu DUBOVSKY MUSIC (8 hodín) v Bratislave.

Porota vyberie aj najlepšie spevácke výkony, ktoré budú podľa uváženia usporiadateľa zverejnené n kanáloch HEVI DUBI a tvorcovia najlepších speváckych výkonov budú odmenení CD/DVD Nádej Vianoc s podpismi autorov.

Nevhodné videá budú zo súťaže odstránené. Porota si vyhradzuje právo nevybrať najlepšie spevácke výkony ani absolútneho víťaza v prípade, že žiadne zo zaslaných materiálov nebudú dostačujúcej umeleckej úrovne. 

Prípadnú výhru nie je možné zameniť za finančnú odmenu. Nevybraní ani vybraní súťažiaci nemajú žiadny nárok na akúkoľvek úhradu prípadných výdavkov v súvislosti s touto súťažou. Súťažiaci, ktorí zašlú audio, video, foto, či textový materiál usporiadateľovi súťaže, dávajú týmto súhlas s jeho zverejnením a dávajú súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s platnými zákonmi. 

Komunikácia projektu a výsledkov: Súťaž končí 6.1.2019. Výsledok bude vyhlásený na www.hevidubi.sk a na Facebooku HEVI DUBI do 6.1.2020.